Diagnoza

Terapia

Profilaktyka

Doradztwo

Konsultacje

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bychawie

Jesteśmy publiczną placówką oświatową, która oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz w zakresie doradztwa zawodowego dzieciom i młodzieży

Komu pomaga poradnia?

Poradnia pomaga dzieciom i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz wspiera rodziców i nauczycieli. Obejmujemy pomocą osoby z rejonu naszego działania z: miasta i gminy Bychawa oraz z gmin: Jabłonna, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew.

Na czym się koncentrujemy?

Nasze działania są oparte na dialogu, współpracy i odpowiadaniu na potrzeby środowiska. Wyróżniamy się dobrą dobrą kooperacją z różnymi instytucjami z obszaru wsparcia dziecka i rodziny, z instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.

w

Dialog

Współpraca

Koncentracja na potrzebach

Skontaktuj się z poradnią jeśli Twoje dziecko:

5

wykazuje bardzo nietypowe zachowanie

5

wykazuje problemy emocjonalne takie jak płaczliwość, agresja, lękliwość

5

MA PROBLEMY W NAUCE POMIMO WYSIŁKU WKŁADANEGO W WYKONYWANIE ZADAŃ

5

ODBYWA CZĘSTE KŁÓTNIE Z RÓWIEŚNIKAMI

5

WYKAZUJE PONADPRZECIĘTNE ZDOLNOŚCI EDUKACYJNE

Aktualności

Szkolnictwo Specjalnie w Powiecie Lubelskim w 2021 r.

Szkolnictwo Specjalnie w Powiecie Lubelskim w 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówek kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/2021 oraz ofertę poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Lubelski....

Wyniki Konkursu „Na straganie”

Konkurs zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było zapoznanie się...

Nie mamy prawa oceniać. Mamy prawo kochać i akceptować

M. Earle

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. Gen. Andersa 2
tel./fax. 81 56 60 232

Skontaktuj się z nami

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Zgoda RODO

10 + 3 =