Po raz kolejny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie wzięła udział Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (OTK), który w tym roku odbył się pod hasłem: „Pasja, profesja, powołanie…”. Warto dodać, że OTK to coroczna akcja organizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Realizowana jest na zasadach pospolitego ruszenia, którego celem jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery, promocja poradnictwa zawodowego oraz inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Bychawie, zorganizowała i zrealizowała akcję ZAWODY Z PASJĄ W PORADNI. W ramach akcji młodzież poznała niejako „od kuchni” zawody, których przedstawicieli można na co dzień spotkać w naszej Poradni takich jak psycholog, pedagog, logopeda, pedagog-terapeuta. Uczniowie odbyli w Poradni interesujący spacer po zawodach, zatrzymując się na kolejnych przystankach: Zawód psychologa z pasją, Zawód pedagoga z pasją, Zawód logopedy z pasją i pedagoga-terapeuty. Młodzi ludzie mieli wyjątkową okazję, żeby nie tylko posłuchać i zebrać informacje o tych zawodach, różnych ścieżkach ich uzyskiwania, warunków i specyfiki pracy, ale przede wszystkim doświadczyć na sobie kontaktu z zawodem poprzez udział w interesujących aktywnościach zaproponowanych przez pracowników Poradni.

Cieszymy się, że dzięki organizacji i realizacji takich inicjatyw zachęcamy i wspieramy młodzież w  podejmowaniu świadomych wyborów edukacyjnych, planowaniu kariery zawodowej, ale także przyczyniamy się do promowania kształcenia i doradztwa zawodowego w naszym Powiecie oraz łączymy swoje siły z zainteresowanymi takimi działaniami!

 

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. Gen. Andersa 2
tel./fax. 81 56 60 232

Skontaktuj się z nami

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Zgoda RODO

7 + 9 =