Poradnia w Bychawie zaprasza dzieci w wieku 7- 18 roku życia do skorzystania z  bezpłatnej diagnozy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego w oparciu o metodę Neuroflow.

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD to jedna z przyczyn trudności w uczeniu się dzieci.

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.
W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.

Badania wskazują, że około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami
w nauce ma objawy centralnych zaburzeń słuchu, a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.  

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi
z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja.

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach,
w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

•          Lokalizacja źródła dźwięku

•          Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy

•          Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych

•          Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego

•          Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej

•          Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy

w    hałasie)

 Rodzicu/ Nauczycielu jeżeli Twoje Dziecko/Uczeń:

 1. Ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas.
 2. Ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy.
 3. Ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych.
 4. Prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi.
 5. Dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę.
 6. Przy prawidłowej inteligencji, ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych
 7. Nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu.
 8. Często „wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego.
 9. Ma problemy z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z rówieśnikami.
 10. Dziecko chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego
  lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało lub ma przerośnięty migdałek gardłowy

nie zwlekaj i umów Je na bezpłatną diagnozę Centralnych zaburzeń przetwarzania Słuchowego w Poradni w Bychawie pod numerem telefonu (81) 56 60 232.

Osoby wykonujące diagnozę:

 • mgr Małgorzata Dec – pedagog
 • mgr Iwona Zaręba – neurologopeda

Serdecznie zapraszamy!!!!

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. Gen. Andersa 2
tel./fax. 81 56 60 232

Skontaktuj się z nami

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Zgoda RODO

6 + 11 =