Konkurs zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było zapoznanie się z wierszem „Na straganie” Jana Brzechwy ze zwróceniem uwagi na poprawną wymowę oraz pisownię ortograficzną, a następnie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką interpretując jego treść. Na konkurs wpłynęło 157 prac.

Cele konkursu:
-upowszechnienie wiedzy związanej ze zdrowym odżywianiem;
-rozwijanie zainteresowań i promowanie talentów plastycznych;
-kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
-kształtowanie pozytywnego myślenia pomimo epidemii;
-kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi;
-utrwalanie poprawnej artykulacji głosek;
-doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej;
-rozwijanie zdolności manualnych

W dniu 22.03.2021 Komisja Konkursowa w składzie:
Magdalena Gąbka
Żaneta Zdral
Małgorzata Dec
Iwona Zaręba

oceniła prace według następujących kryteriów: nawiązanie do treści wiersza, samodzielność, staranność wykonania, wrażenie artystyczne. Ze względu na wysoki poziom prac zgłoszonych na konkurs postanowiono przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Miejsce
Sebastian Milanowski SP Zakrzew
II Miejsce
Karolina Siczek SP Piotrków
III Miejsce
Lena Popławska SP Bychawa
Wyróżnienia:
Laura Sondej SP Wysokie
Wiktoria Koczoń SP Żabia Wola
Lena Adamczyk SP Rechta
Paulina Rubaj SP Zakrzew
Dawid Rachwał SP Stara Wieś
Oliwier Kozieł SP Piotrków
Wiktoria Depa-Żuraw SP Kiełczewice
Paweł Lewczyk SP Tuszów
Mateusz Adasik SP Bystrzyca
Amelia Foc SP Bychawa

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. Gen. Andersa 2
tel./fax. 81 56 60 232

Skontaktuj się z nami

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Zgoda RODO

9 + 11 =