EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

KADRA Drukuj Zapisz

Agnieszka Kośkiewicz

Agnieszka Kośkiewicz

Psycholog, doradca zawodowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel dyplomowany.

Agnieszka KośkiewiczAutor i realizator wielu projektów oraz przedsięwzięć edukacyjnych i rozwojowych oraz publikacji skierowanych do szkół i placówek oświatowych w obszarze doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W pracy w Poradni łączy wiedzę i kompetencje psychologiczne z wiedzą i kompetencjami z zakresu doradztwa zawodowego. Zajmuje się preorientacją, orientacją i doradztwem zawodowym. Wspiera młodych ludzi  w planowaniu kariery, w tym uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru drogi dalszego kształcenia z uwagi na stan zdrowia. Diagnozuje predyspozycje zawodowe uczniów. Realizuje zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców dotyczące planowania kariery. Udziela  pomocy szkolnym koordynatorom doradztwa zawodowego w opracowaniu i realizacji WSDZ. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświaty oraz przedstawicieli JST z zakresu preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Ponadto zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną,
ze szczególnym uwzględnieniem terapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi.

Inspiruje ją praca z ludźmi oraz wspólne poszukiwanie szans i nowych możliwości rozwojowych.

 

Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Autor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
Powrót