WYNIKI KONKURSU Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

Organizatorem konkursu była  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bychawie oraz Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W ramach ,,Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2020″, uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym z doradztwa zawodowego.

Celem konkursu było:

1.promowanie wiedzy z zakresu planowania kariery edukacyjno- zawodowej

2. pobudzanie wyobraźni młodych ludzi i rozwijanie ich twórczego podejścia do planowania przyszłości edukacyjno- zawodowej

3.rozwijanie u młodzieży umiejętności planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej

4.rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji na temat świata pracy i specyfiki pracy w różnych zawodach

5.zaangażowanie młodzieży w działania prowadzone w szkole z zakresu doradztwa zawodowego.

Komisja konkursowa w składzie:

mgr Agnieszka Kośkiewicz- p.o. dyrektor PP-P w Bychawie, doradca zawodowy

mgr Leszek Asyngier- nauczyciel plastyki

mgr Izabela Reluga- pedagog szkolny,

biorąc pod uwagę zawarte w regulaminie kryteria oceniania oraz estetykę wykonania prac, postanowiła przyznać:

I miejsce-     Kinga Surdyga, kl. Iab LO

II miejsce-    Aleksandra Gutek, kl. Icd LO

III miejsce-   Piotr Skoczylas, kl. I cd LO

III miejsce-   Marlena Ogłaza, kl. Iab LO.

Wyróżnienia:

1. Kinga Tworek, kl. Iab LO

2. Michał Wziętek, kl.I abLO

3. Julia Sosińska, kl. Iab LO

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym i życzymy powodzenia w planowaniu swojej kariery!

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. Gen. Andersa 2
tel./fax. 81 56 60 232

Skontaktuj się z nami

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Zgoda RODO

11 + 9 =