1.         DLA UCZNIÓW proponowane tematy zajęć:

 • „Jesteśmy klasą” – zajęcia integracyjne/reintegracyjne dla uczniów szkół podstawowych
 • „Bliżej siebie” zajęcia integracyjne/reintegracyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

2.         DLA NAUCZYCIELI – spotkania stacjonarne lub on-line:

 • „Jak spierać uczniów po powrocie do szkół po pandemii”
  • „Kondycja psychiczna uczniów powracających do szkół” – psycholog
  • „Wsparcie dydaktyczno-wychowawcze po powrocie do nauki stacjonarnej” – pedagog
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne:
  • mgr Małgorzata Kaszuba – psycholog
  • mgr Żaneta Zdral – psycholog
  • mgr Leszek Chmielnicki – psycholog
 • Indywidualne konsultacje pedagogiczne:
  • mgr Teresa Głazik – pedagog
  • mgr Małgorzata Dec – pedagog
  • mgr Magdalena Gąbka – pedagog terapeuta
 • Indywidualne konsultacje logopedyczne:
  • mgr Iwona Zaręba – neurologopeda
 • Indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego:
  • mgr Agnieszka Kośkiewicz – doradca zawodowy

3.         DLA RODZICÓW

 • indywidualne wsparcie: psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy
 • grupa wsparcia (zgłaszanie chęci udziału do sekretariatu Poradni, po zebraniu grupy zostanie ustalony termin spotkania)

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. Gen. Andersa 2
tel./fax. 81 56 60 232

Skontaktuj się z nami

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Zgoda RODO

6 + 15 =