EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni

Dziecko u pscyhologa
28 września 2021

Jak przygotować się do wizyty w Poradni???


 Jak wytłumaczyć dziecku, gdzie idzie?

Warto powiedzieć dziecku wprost, że idzie do psychologa, pedagoga, logopedy. Wytłumaczyć, że są to osoby, które pomagają ludziom w różnych trudnościach.

Dziecko powinno wiedzieć jaki jest cel wizyty, co będzie robiło w trakcie (rysowało, rozmawiało, rozwiązywało różne ćwiczenia, zagadki itp.) oraz jak długo może przebiegać spotkanie.  Pozytywne nastawienie rodzica, jego opanowanie i spokój pozwolą dziecku odpowiednio wyciszyć się przed wizytą i zmniejszyć stres.


Co będzie potrzebne na wizytę?

 • Książeczka zdrowia decka,
 • PESEL dziecka,
 • okulary korekcyjne bądź aparat słuchowy (jeśli dziecko jest w nie zaopatrzone),
 • zeszyty do języka polskiego,
 • opinia z przedszkola, ze szkoły na temat funkcjonowania dziecka
 • dokumentacja medyczna dziecka- informacja na temat dotychczasowego leczenia (np. psychiatra, neurolog), wypisy ze szpitala, wyniki badania słuchu
 • cała dotychczasowa dokumentacja psychologiczna – jeśli dziecko było objęte pomocą lub diagnozą psychologiczną poza naszą poradnią np. w poradni niepublicznej, w prywatnym gabinecie psychologicznym, innej publicznej poradni, szpitalu itp.

 

WAŻNE!

 • Do przeprowadzenia diagnozy dziecko powinno być ZDROWE (bez gorączki, kataru, nie w trakcie leczenia i nie bezpośrednio po nim, bez opatrunków gipsowych, itd.).
 • Wypoczęte (odpowiednia liczba godzin snu w przeddzień wizyty), po śniadaniu lub z przygotowaną kanapką, którą zje w trakcie przerwy.
 • Dziecko powinno być zaopatrzone w wodę do picia. 

 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna:

Spotkanie diagnostyczne trwa ok. 3-4 godzin. Rozpoczyna się od rozmowy z rodzicem, podczas której psycholog lub pedagog przeprowadza z rodzicem wywiad na temat zgłaszanego problemu, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, rozwoju dziecka, itp. Celem rozmowy jest poznanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz wskazanie optymalnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, a także udzielenie wszelkich niezbędnych informacji. Następnie dziecko  bierze udział w badaniu psychologicznym oraz pedagogicznym w czasie, których wykonuje szereg zadań. Końcowym momentem jest omówienie wyników, podsumowanie diagnozy.

Konsultacje psychologiczne:

Konsultacja psychologiczna trwa od ok. 1-2 godz. Rozpoczyna się od rozmowy z rodzicem, podczas której psycholog przeprowadza wywiad na temat zgłaszanego problemu. Konsultacja zazwyczaj opiera się na obserwacji dziecka, zabawie z nim i udzieleniu wsparcia dziecku oraz rodzicom. Po takim spotkaniu podejmowana jest decyzja co do dalszego postępowania.

Diagnoza logopedyczna:

Spotkanie diagnostyczne rozpoczyna się od rozmowy z rodzicem. Wywiad z rodzicem obejmuje uzyskanie informacji o okresie ciąży i okołoporodowym oraz o sposobie karmienia dziecka, warto więc przypomnieć sobie szczegóły w zakresie funkcjonowania dziecka we wczesnym okresie po urodzeniu. Następnie logopeda dokonuje diagnozy, a na końcu omawia wyniki i proponuje dalsze postępowanie i pomoc dziecku.

Kochani rodzice pamiętajcie!

 • nie krytykuj dziecka przy specjaliście
 • nie porównuj do rodzeństwa: „Drugie dziecko jest zupełnie inne, nie ma takich problemów”;
 • nie zmuszaj dziecka do mówienia, powoduje to jeszcze większą blokadę
 • nie strasz dziecka psychologiem „Jesteś taki niegrzeczny, musisz iść do psychologa”

Nie mów dziecku:

 • „Będzie tam pan/pani, przy której musisz być grzeczny”; 
 • „Sprawdzimy czy jesteś mądry;
 • „Pani zobaczy jaki jesteś niegrzeczny”;

 

Autor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
Powrót