EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

Wsparcie psychologiczne Drukuj Zapisz

Pomoc psychologiczna

Do psychologa może wybrać się każda osoba, która czuje, że potrzebuje rozmowy, wsparcia, zrozumienia a nie oceniania. Psycholog pomaga uporządkować myśli, diagnozuje trudności rozwojowe i emocjonalne, a w swojej pracy zawodowej zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki i tajemnicy zawodowej.

Osoby udające się po wsparcie psychologiczne przeżywają najczęściej pewien rodzaj kryzysu rozwojowego. Jest to sytuacja, w której wcześniejsze metody radzenia sobie z trudnościami przestają działać, nowe natomiast nie miały jeszcze możliwości się pojawić. Brak umiejętności poradzenia sobie z kryzysowym zdarzeniem wywołuje silne emocje, zaburza równowagę, powoduje dyskomfort. Rolą poradnictwa psychologicznego jest powrót do tej równowagi poprzez wspólne poszukiwanie rozwiązań, zrozumienie, wyrażenie uczuć i emocji oraz nabycie umiejętności poradzenia sobie z nimi.

Pomocy psychologicznej potrzebują często także osoby doświadczające nagłej i niespodziewanej zmiany życiowej np. śmierć kogoś bliskiego, wypadek, choroba czy katastrofa naturalna.

 

Wsparcie psychologiczne w Poradni PPP w Bychawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie jest placówką oświatową. Nasze usługi skierowane są głównie do rodziców i dzieci oraz nauczycieli.

Wsparcie psychologiczne powiązane jest z diagnozowaniem przyczyn powstających kłopotów edukacyjnych, emocjonalnych. Pomoc opiera się także na poradnictwie związanym z rozwojem dziecka i sposobami oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych.

W Poradni udzielamy pomocy w formie:

  • Diagnozy psychologicznej
  • Indywidualnych konsultacji psychologicznych
  • Terapii psychologicznej indywidualnej
  • Terapii psychologicznej grupowej
  • Warsztatów wspierających rodziców w procesie wychowawczym

Wsparcie psychologa ma sens w każdej sytuacji, w której rodzic czuje, że to co się dzieje między nim a dzieckiem jest dla niego trudne, kiedy rodzic czuje się bezradny albo kiedy niepokoi go jakiekolwiek zachowanie dziecka. Nie ma sytuacji, w których rodzic przychodzi niepotrzebnie. W każdej takiej trudności klient, ze wsparciem specjalisty, określa na czym polega problem i jaki jest cel wspólnej pracy.

 

 

 

Powrót