EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

O Poradni Drukuj Zapisz

Kim jesteśmy?

Jesteśmy publiczną placówką oświatową, świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz z zakresu doradztwa zawodowego dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Terenem działania Poradni jest: gmina Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew.

Naszym głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb. Ofertę kierujemy również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci.

Nasze działania oparte są na dialogu, współpracy i odpowiadaniu na potrzeby środowiska.

Pragniemy, aby nasza placówka była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym znajdą pomoc wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia. Osoby zgłaszające się do Poradni traktujemy z należytą godnością i poszanowaniem prywatności.

Komu pomagamy?

  • dzieciom w wieku od 0 do 3 roku życia zamieszkałym na terenie działania Poradni

  • dzieciom przedszkolnym z przedszkoli znajdujących się w obszarze naszego działania,

  • dzieciom i młodzieży ze szkół i placówek na terenie naszego działania,

  • ich rodzicom i nauczycielom.

Kiedy i jak można się do nas zgłosić?


Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię odbywa się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Zgłoszenie nie wymaga skierowania a pomoc jest dobrowolna i bezpłatna.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub pod nr telefonu 81 56-60-232

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Powrót