EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

Kącik Nauczyciela Drukuj Zapisz

OFERTA  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BYCHAWIE WSPARCIA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI ODCZUWAJĄCYCH NEGATYWNE SKUTKI PANDEMII

 

 1. DLA UCZNIÓW - proponowane tematy zajęć:
  „Jesteśmy klasą” - zajęcia integracyjne/reintegracyjne dla uczniów szkół podstawowych
  „Bliżej siebie” - zajęcia integracyjne/reintegracyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 2. DLA NAUCZYCIELI - spotkania stacjonarne lub on-line:
  „Jak wspierać uczniów po powrocie do szkół po pandemii”
  „Kondycja psychiczna uczniów powracających do szkół” - psycholog
  „Wsparcie dydaktyczno-wychowawcze po powrocie do nauki stacjonarnej” - pedagog 

  Indywidualne konsultacje psychologiczne:
  mgr Małgorzata Kaszuba - psycholog
  mgr Żaneta Zdral - psycholog
  mgr Leszek Chmielnicki - psycholog

  Indywidualne konsultacje pedagogiczne:
  mgr Teresa Głazik - pedagog
  mgr Małgorzata Dec - pedagog
  mgr Magdalena Gąbka - pedagog terapeuta

  Indywidualne konsultacje logopedyczne:
  mgr Iwona Zaręba - neurologopeda

  Indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego:
  mgr Agnieszka Kośkiewicz - doradca zawodowy


 3. DLA RODZICÓW

  indywidualne wsparcie: psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy
  grupa wsparcia (zgłaszanie chęci udziału do sekretariatu Poradni, po zebraniu grupy zostanie ustalony termin spotkania)

  

 

 

Powrót