EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Wręczenie nagród - Konkurs “Powiat Lubelski i jego okolice-najlepszym miejscem na integrację w czasie ferii”.

dzieci
11 kwietnia 2022

5 kwietnia 2022 r. W Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu “Powiat Lubelski i jego okolice-najlepszym miejscem na integrację w czasie ferii”.

Konkurs Honorowym Patronatem objęli Starosta Lubelski oraz Burmistrzowie miast Bychawa i Bełżyce. Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Zdzisław Antoń- Starosta Lubelski, Anna Zielińska-Naczelnik Wydziału Edukacji, Anna Matraszek-Furtak- Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Ireneusz Łucka- Burmistrz miasta Bełżyce, Seweryn Gąbka- Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania w Kuratorium w Lublinie. Organizatorami konkursu były Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bychawie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach. Poradnie, jako placówki wspierające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, podjęły inicjatywę, będącą odpowiedzią na przedłużający się czas izolacji i nauki zdalnej, spowodowanej pandemią COVID-19. Te wydarzenia miały negatywny wpływ na relacje rówieśnicze oraz spowodowały zagrożenie uczniów uzależnieniem od Internetu oraz mediów. Organizacja konkursu miała na celu integrację grup rówieśniczych, wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży więzi i relacji oraz zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolego, z dala od komputera i telefonu.   Kolejnym celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Powiatu Lubelskiego i jego okolic oraz promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Powiatu Lubelskiego. Liczny udział w konkursie dzieci i młodzieży z wielu szkół i placówek oraz różnorodność form artystycznego przekazu potwierdził, jak ważna i potrzebna była to inicjatywa. Niezwykle cieszy również zaangażowanie i pomoc nauczycieli i opiekunów, wspierających swoich uczniów i wychowanków w realizacji prac konkursowych. Podczas uroczystości można było obejrzeć nagrodzone prace oraz posłuchać relacji uczniów o tym, jak współpracowali przygotowując swoje dzieła, poznając przy tym piękne zakątki Powiatu Lubelskiego. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy talentu i zdolności artystycznych.
 
 
 
Autor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
Powrót