EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie

Stół przyozdobiony na uroczystość z ciętymi kwiatami w szklanym wazonie, kartką z życzeniami oraz oprawionymi nożycami z czerwoną wstążką.
21 marca 2024

W dniu 18 marca 2024 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie.

W uroczystości wzięli udział: Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, Krzysztof Chmielik – Przewodniczący Rady Powiatu, Janusz  Urban – Burmistrz Bychawy, Anna Zielińska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie, Marek Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Łukasz Czarnomski – zastępca Wójta Gminy Niedrzwica Duża w imieniu Pani Magdaleny Filipek-Sobczak Posła na Sejm RP, a także Katarzyna Antoniak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Barbara Cywińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie,  Gabriela Dolega – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich, Tomasz Śliwiński – p.o. Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, Marian Podsiadły – Dyrektor Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. W uroczystości uczestniczyli także dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni, czyli: Gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew. 

Dyrektor Poradni Agnieszka Kośkiewicz przywitała zgromadzonych gości i podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zmiany siedziby Poradni. Podkreśliła, że decyzją i dzięki wsparciu Pana Starosty i Powiatu Lubelskiego można było dokonać adaptacji pomieszczeń w budynku SPZOZ przy ul. 11 Listopada 9 w Bychawie. Zaadaptowane pomieszczenia podniosły komfort usług specjalistycznych świadczonych W Poradni.

Pan Starosta Lubelski w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę i znaczenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży w kontekście wyzwań, jakie stawia współczesny świat. Życzył pani dyrektor i pracownikom Poradni satysfakcji z pracy i skuteczności swoich działań.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, Krzysztof Chmielik – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Agnieszka Kośkiewicz – dyrektor Poradni. Ksiądz Krzysztof Pochwatka – wikariusz Parafii Św. Jana Chrzciciela i Św. Franciszka z Asyżu w Bychawie poświęcił nową siedzibę Poradni. 

Następnie dyrektor Poradni Agnieszka Kośkiewicz przedstawiła historię i ofertę Poradni. Podkreśliła, że historia Poradni w Bychawie to część historii poradnictwa w Polsce, które swoimi początkami sięga początku XX wieku. Teraz sieć publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych pokrywa cały obszar naszego kraju. Jest ich ok. 580 i stanowią integralną część systemu oświaty pełniąc swoją kluczową rolę w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. Poradnia w Bychawie powstała w 1968 r., a jej pierwsza siedziba to Dom Nauczyciela przy ul. Szkolnej 6. Potem była to Szkoła Podstawowa w Bychawie. Dopiero trzecią lokalizacją od połowy lat 80-tych był wolnostojący budynek przy ul.Gen. Andersa 2. Pierwszym dyrektorem  Poradni był Pan Czesław Rogala, pedagog, potem Pani Maria Wójcik. Wieloletnim dyrektorem był Pan Jan Czegus, pedagog i logopeda. Od 1992r. i przez kolejnych 25 lat Poradnią kierował Pan Seweryn Gąbka.

W 1993 r. nastąpiło przekształcenie Poradni z Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

W 1999r. - po reformie administracyjnej kraju i w konsekwencji zmianie organu prowadzącego na Powiat Lubelski, od dnia 1 września 1999r struktura organizacyjna Poradni uległa zmianie. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Lubelskiego utworzono zamiejscowy punkt, a potem filię poradni w Bychawie, z lokalizacją w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9. Wtedy to poradnia w Bychawie obsługiwała mieszkańców 12 Gminy Powiatu Lubelskiego: Bychawa, Krzczonów, Jabłonna, Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew, Głusk, Wólka, Konopnica, Garbów, Jastków, Niemce. I tak było do 31.08.2003r., kiedy to powstała PP-P nr 7 w Lublinie.

Aktualnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie zapewnia kompleksową pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu 6 gmin Powiatu Lubelskiego: Gminy Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie i Zakrzew. Pani dyrektor podkreśliła, że dla niej i specjalistów poradni misja poradni zawsze była jasna - służyć pomocą, zrozumieniem i profesjonalną opieką wszystkim, którzy potrzebują wsparcia w sferze psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nowa siedziba to nie tylko nowe ściany, ale przede wszystkim nowa przestrzeń, w której chcą w dalszym ciągu tworzyć atmosferę zaufania, empatii i skutecznego wsparcia.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i zwiedzaniem Poradni.

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót