EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

Kącik Rodzica Drukuj Zapisz

Uzależnienia w sieci

ikony społecznościowe
04 stycznia 2023

Według badań CBOS osoby młode, poniżej 18 roku życia są najbardziej zagrożone uzależnieniem w sieci.

Warto wiedzieć, że nadużywanie korzystania z mediów elektronicznych wynika często z potrzeby komunikowania się z innymi ludźmi. Młodzi ludzie chcą również kształtować swój wizerunek w sieci. Ponadto niektórzy realizują potrzebę przynależności do jakiejś grupy.

Długie przesiadywanie przed monitorem smartfona, komputera może być też formą ucieczki przed otaczającą rzeczywistością, jak również przed problemami, których dziecko nie potrafi rozwiązać. Uczniowie mogą doświadczać braku akceptacji ze strony rówieśników i dorosłych, problemów rodzinnych, w tym konfliktów z rodzicami, a także niepowodzeń edukacyjnych.

Nadużywanie Internetu wiąże się również z takimi emocjami jak nieśmiałość, lęk, niska samoocena. Depresja sprzyjać może również uzależnieniom elektronicznym.

Osoby, które z powodu Internetu zaniedbują swoje codzienne obowiązki, nie mają potrzeby relacji z innymi twarzą w twarz, nie potrafią przestrzegać ustalonych ram czasowych korzystania z komputera lub smartfona, oraz agresywnie reagują na prośby wylogowania się z sieci, powinny skorzystać z pomocy  terapeuty.

Praca terapeutyczna ukierunkowana jest m.in. na:

  • zmianę przekonań i zachowań;
  • rozwój zainteresowań niezwiązanych z Internetem;
  • naukę konstruktywnego korzystania z mediów elektronicznych, w tym uwzględniania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;
  • wskazywanie satysfakcjonujących form spędzania czasu wolnego, potrzeby relaksacji, nabywania kompetencji społecznych, asertywności.

W pracy nad zapobieganiem w/w uzależnieniom u dzieci zaangażowani uczestniczą również rodzice lub opiekunowie prawni. 

Autor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
Powrót