EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

KADRA Drukuj Zapisz

mgr Magdalena Gąbka

Pedagog - terapeuta, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta ręki, trener EEG-Biofeedback, nauczyciel dyplomowany.

Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce szkolnej, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W pracy terapeutycznej wykorzystuje nowoczesne metody – aktywności sensomotoryczne. Zajmuje się też wczesnym wspomaganiem dzieci w rozwoju.

Zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności terapią o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym skierowaną do dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi.

Jest trenerem kreatywnego wczesnego rozwoju

Autor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
Powrót