EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

KADRA Drukuj Zapisz

mgr Teresa Głazik

Logo Poradni w kołku na rozmytym tle.

Pedagog

W Poradni prowadzi badania i działania diagnostyczne, w tym diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Rozpoznaje u uczniów specyficzne zaburzenia w uczeniu się tj. dysgrafię, dysleksję, dysortografię oraz dyskalkulię.

 

Wskazuje formy pomocy pedagogicznej dzieciom, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe w ramach opinii i orzeczeń, a także w formie konsultacji, porad, instruktażu.

Prowadzi terapię pedagogiczną w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii dzieci moczących się i ich rodzin, treningu czystości małego dziecka, terapii uczniów zagrożonych uzależnieniem od Internetu, komórki oraz posiada uprawnienia do prowadzenia terapii reki.

Ponadto wspomaga nauczycieli w pokonywaniu barier ograniczających rozwój i osiągnięcia dzieci i młodzieży

Autor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
Powrót