EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

KADRA Drukuj Zapisz

Zbigniew Woźniak

Pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

W poradni prowadzi działania diagnostyczne i terapeutyczne. Zajmuje się również poradnictwem rodzinnym oraz profilaktyką uzależnień. Wspiera nauczycieli i wychowawców m.in. w zakresie trudności w wykonywanym zawodzie i pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera uczniów poprzez terapię pedagogiczną i działania korekcyjno-kompensacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych.

Autor: Ewa Urban
Powrót