EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

Neuroflow Drukuj Zapisz

Diagnoza Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD) z wykorzystaniem PLATFORMY APD-Medical.

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD to jedna z przyczyn trudności w uczeniu się. Celem badania jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania APD oraz określenie profilu klinicznego APD. Diagnozuje się je u dzieci, które:

 • mają trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas;

 • mają trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy;

 • mają trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych;

 • proszą często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi;

 • dźwięki z otoczenia łatwo odwracają ich uwagę;

 • przy prawidłowej inteligencji, mają trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych;

 • nie potrafią dłużej utrzymać uwagi na zadaniu;

 • często "wyłączają się", myślami są gdzie indziej;

 • mają problemy z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z rówieśnikami;

 • dzieci chorujące na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego
  lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, mające przerośnięty migdałek gardłowy.


Badania wskazują, że około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma objawy centralnych zaburzeń słuchu, a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.   

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi
z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja.


Bezpłatną diagnozę na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie przeprowadzają wykwalifikowani providerzy Neuroflow.Powrót