EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

Wsparcie pedagogiczne Drukuj Zapisz

Wsparcie pedagogiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie obejmuje:

 • udzielanie porad i  konsultacji rodzicom, opiekunom prawnym oraz środowisku edukującemu;
 • wspieranie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich i wychowawczych;
 • pomoc w  określaniu mocnych i słabszych stron dziecka w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej;
 • diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka;
 • wskazywanie  przyczyn trudności ucznia w nauce;
 • diagnozowanie specyficznych zaburzeń w czytaniu, pisaniu i liczeniu;
 • wskazywanie  konkretnych sposobów uczenia się, w tym diagnoza stylów uczenia się u danego ucznia;
 • wskazywanie  form pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi;
 • wspieranie ucznia zdolnego.

 

Ponadto w Poradni pedagodzy prowadzą:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z deficytami w rozwoju, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu,
 • terapię ręki poprawiającą sprawności motoryczne i grafomotoryczne,
 • zajęcia usprawniające funkcje poznawcze warunkujące uczenie się;
 • pracę z uczniem zagrożonym uzależnieniem od mediów elektronicznych,
 • treningi pamięci i koncentracji uwagi, terapia EEG-Biofeedback,
 • treningi czystości małego dziecka czyli odpieluchowanie;
 • terapię dziecka moczącego się;
 • terapię wybiórczości pokarmowej.

 

Obejmuje bezpośrednią pomocą  pedagogiczną w Poradni dziecko/ucznia i jego rodziców lub opiekunów. Wspiera również nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem w jednostce oświaty, do której uczęszcza.

Wsparcie nauczycieli obejmuje też  prowadzenie „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkół, przedszkoli i placówek”.

Powrót