EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Komunikat - zmiana siedziby poradni psychologiczno-pedagogicznej

Logo Poradni w kołku na rozmytym tle.
28 lutego 2023

Działając na podstawie uchwały Nr LII/537/2023 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 lutego 2023 r., stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublinie zawiadamia o zamiarze przekształcenia z dniem 30 września 2023 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie poprzez zmianę jej siedziby z dotychczasowej przy ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa na nową przy ul.11 listopada 9, 23-100 Bychawa w celu poprawy warunków udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Autor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
Powrót